MARKET TREND UPDATE

NIFTY SPOT LEVELS
SUPP 1: 10245
SUPP 2: 9990
RES 1: 10540
RES 2: 10650

BANK NIFTY FUTURE LEVELS
SUPP 1: 25210
SUPP 2: 23560
RES 1: 26060
RES 2: 26430

WORLD MARKET ALERT
HANG SENG -141
NIKKEI 37
SHANGHAI -5
DOWJONES 22
NASDAQ -10
SGX NIFTY -23

INTERNATIONAL MARKET UPDATE
GOLD $ 1298.00
SILVER $ 17.11
COPPER $ 312.10
CRUDE $ 57.73
INR 64.50

Get More Share Market News & Updates Visit – www.marketmagnify.com or Miss call @7879881122

Market Updates

INTERNATIONAL MARKET UPDATE
GOLD $ 1289.60
SILVER $ 17.18
COPPER $ 316.30
CRUDE $ 57.86
INR 64.80

WORLD MARKET ALERT 
HANG SENG 55
NIKKEI 106
SHANGHAI -15
DOWJONES -64
NASDAQ 4
SGX NIFTY 10

BANK NIFTY TREND -BULLISH 
BANK NIFTY FUTURE LEVELS
SUPP 1: 25540
SUPP 2: 24780
RES 1: 26340
RES 2: 26780

NIFTY TREND-BULLISH 
NIFTY SPOT LEVELS
SUPP 1: 10210
SUPP 2: 9890
RES 1: 10520
RES 2: 10650
Get More Share Market Updates & News Visit – www.marketmagnify.com or Miss call @7879881122

MARKET TREND UPDATE

NIFTY TREND-BULLISH
NIFTY SPOT LEVELS
SUPP 1: 10210
SUPP 2: 9890
RES 1: 10520
RES 2: 10650

BANK NIFTY TREND -BULLISH
BANK NIFTY FUTURE LEVELS
SUPP 1: 25540
SUPP 2: 24780
RES 1: 26340
RES 2: 26780

WORLD MARKET ALERT
HANG SENG 283
NIKKEI 160
SHANGHAI 24
DOWJONES 160
NASDAQ 71
SGX NIFTY 30

INTERNATIONAL MARKET UPDATE
GOLD $ 1279.20
SILVER $ 16.94
COPPER $ 314.80
CRUDE $ 57.67
INR 64.89

For More Share Market News & Updates Click here –  www.marketmagnify.com or Give Miss call @7879881122

MARKET TREND UPDATE

INTERNATIONAL MARKET UPDATE
GOLD $ 1280.10
SILVER $ 16.95
COPPER $ 310.65
CRUDE $ 56.51
INR 65.11

WORLD MARKET ALERT
HANG SENG 239
NIKKEI 240
SHANGHAI 20
DOWJONES 72
NASDAQ 7
SGX NIFTY 33

BANK NIFTY FUTURE LEVELS
SUPP 1: 25210
SUPP 2: 24780
RES 1: 26080
RES 2: 26530

NIFTY TREND-CONSOLIDATE
NIFTY SPOT LEVELS
SUPP 1: 10210
SUPP 2: 9890
RES 1: 10520
RES 2: 10650

To Get More Stock Market News & Updates Visit –  www.marketmagnify.com/freetrial.php   or Miss call @7879881122